©2019 by Lenham Needlecraft, United Kingdom

  • Lenham Needlecraft
  • Lenham Needlecraft
  • Lenham Needlecraft
  • The Art of the Needle/Lenham Needlel
  • The Art of the Needle

liz@lenhamneedlecraft.com      07956 536242

Hillside Farm, Holcombe Lane, Moorlinch, Somerset TA7 9BX